Uchwały zarządu

2018.09.03

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Jarosław Węgrzecki

Uchwała 1405/369/18
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-068/17, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020



Pliki do pobrania

Rozmiar 203 kB , Liczba pobrań: 42, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 23 kB , Liczba pobrań: 68
powrót