Uchwały zarządu

2018.09.03

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Jarosław Węgrzecki

Uchwała 1404/369/18
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Typ projektów: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb, Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020Pliki do pobrania

Rozmiar 204 kB , Liczba pobrań: 31, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 31 kB , Liczba pobrań: 78
powrót