Uchwały zarządu

2017.12.29

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Kamila Zawadzka

Uchwała 2086/304/17
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-063/17, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020Pliki do pobrania

Rozmiar 126 kB , Liczba pobrań: 60, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 24 kB , Liczba pobrań: 111
powrót