Uchwały zarządu

2017.12.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Kamila Zawadzka

Uchwała 1940/301/17
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020Pliki do pobrania

Rozmiar 126 kB , Liczba pobrań: 39, Adobe Acrobat Document
powrót