Uchwały zarządu

2012.01.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Kalinowska

Uchwała 2985/121/11
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie w roku 2011 środków finansowych na realizację umowy nr 17/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r., dotyczącej wykonania prac eksperckich, dostawy oprogramowania, dostawy i wdrożenia zintegrowanych ze sobą systemów teleinformatycznych oraz przeprowadzenia szkoleń, realizowanej w ramach projektu pt. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Pliki do pobrania

Rozmiar 35 kB , Liczba pobrań: 147, Adobe Acrobat Document
powrót