Uchwały zarządu

2010.11.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 2174/393/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie przywróconych do ponownej oceny merytorycznej w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego ocenionych podczas II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego
nr 1/POKL/8.1.1/2009 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 2 lutego 2009 r. do 13 marca 2009 r.
na podstawie Protokołu z II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.Pliki do pobrania

Rozmiar 29 kB , Liczba pobrań: 147, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 233 kB , Liczba pobrań: 247, Adobe Acrobat Document
powrót