Uchwały zarządu

2010.10.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 2073/389/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 października 2010 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Samorządu Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez WebTradeCenter Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektów EA i BW.Pliki do pobrania

Rozmiar 33 kB , Liczba pobrań: 158, Adobe Acrobat Document
powrót