Uchwały zarządu

2010.09.01

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 1764/372/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego
bez preselekcji RPOWM/7.3/1/2009 Priorytet VII „ Tworzenie i poprawa warunków
dla rozwoju kapitału ludzkiego” dla Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 34 kB , Liczba pobrań: 153, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 19 kB , Liczba pobrań: 218
powrót