Uchwały zarządu

2010.08.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 1617/368/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 03 sierpnia 2010 r.

w  sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionychwramach konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2010 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających                     bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”;Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Priorytet
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 28 kB , Liczba pobrań: 144, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 142 kB , Liczba pobrań: 314, Dokument programu Microsoft Excel
powrót