Uchwały zarządu

2010.08.02

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 1572/366/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 26 kB , Liczba pobrań: 204, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 28 kB , Liczba pobrań: 128, Dokument programu Microsoft Excel
powrót