Uchwały zarządu

2010.07.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 1494/365/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 lipca 2010 r.

 

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej
oraz strategicznej)złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.4/2/2009 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału
innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” (dotyczącego wyłącznie dokapitalizowania funduszy pożyczkowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 28 kB , Liczba pobrań: 161, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 21 kB , Liczba pobrań: 183
powrót