Uchwały zarządu

2010.06.10

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 1125/353/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 01 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1 ‑ „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytetu VII
‑ Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ‑ 2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 27 kB , Liczba pobrań: 139, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 15 kB , Liczba pobrań: 507
powrót