Uchwały zarządu

2010.06.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 1056/350/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 maja 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalnościprojektów do dofinansowania
znajdujących się na liście nr 2 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/1/2008 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno ‑ ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 ‑ 2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 37 kB , Liczba pobrań: 133, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 16 kB , Liczba pobrań: 171
powrót