Uchwały zarządu

2010.06.01

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 987/348/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków,które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.3/2009 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 18 lutego 2009 r.
do 31 marca 2009 r.Pliki do pobrania

Rozmiar 28 kB , Liczba pobrań: 137, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 34 kB , Liczba pobrań: 160, Dokument programu Microsoft Excel
powrót