Uchwały zarządu

2010.06.01

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 986/348/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach Poddziałania 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 26 kB , Liczba pobrań: 125, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 40 kB , Liczba pobrań: 162, Dokument programu Microsoft Excel
powrót