Uchwały zarządu

2010.06.01

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 980/348/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 maja 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego
bez preselekcji RPOWM/1.3/1/2009 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.Pliki do pobrania

Rozmiar 37 kB , Liczba pobrań: 156, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 20 kB , Liczba pobrań: 351
powrót