Uchwały zarządu

2008.12.18

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 2918/198/08
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) Województwa Mazowieckiego, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi TBD” Głównego Geodety Kraju” dla obszaru Województwa Mazowieckiego, w ramach realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Pliki do pobrania

Rozmiar 76 kB , Liczba pobrań: 177, Adobe Acrobat Document
powrót