Uchwały zarządu

2008.12.18

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Marcin Ryszkowski

Uchwała 2914/198/08
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 grudnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr SR.SI/MR/1152 -2/20/08 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Krzysztofem B. Matusiakiem, dotyczącej przygotowania ekspertyzy obejmującej badania ewaluacyjne na potrzeby opracowania dokumentacji projektu systemowego pn. Monitoring i Ewaluacja wdrażania „RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza”.

Pliki do pobrania

Rozmiar 70 kB , Liczba pobrań: 179, Adobe Acrobat Document
Rozmiar 28 kB , Liczba pobrań: 172, Dokument programu Microsoft Word
powrót