Uchwały zarządu

Nr 984/239/21 z dn. 23-06-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 983/239/21 z dn. 23-06-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych

więcej

Nr 982/239/21 z dn. 23-06-2021

w sprawie planu dochodów i planu wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej
Uchwały zarządu