Uchwały zarządu

Nr 931/236/21 z dn. 15-06-2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania

więcej

Nr 930/236/21 z dn. 15-06-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 929/236/21 z dn. 15-06-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

więcej

Nr 928/236/21 z dn. 15-06-2021

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 

więcej

Nr 927/236/21 z dn. 15-06-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 

więcej

Nr 926/236/21 z dn. 15-06-2021

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 8/2021/RF-I-SE.433.4.20.2020.MJ z dnia 21 kwietnia 2021 r.

więcej

Nr 925/236/21 z dn. 15-06-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944)

więcej

Nr 924/236/21 z dn. 15-06-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

więcej

Nr 923/236/21 z dn. 15-06-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

więcej

Nr 922/236/21 z dn. 15-06-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

więcej
Uchwały zarządu