Uchwały zarządu

Nr 822/233/21 z dn. 27-05-2021

w sprawie sposobu pokrycia straty netto Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 821/233/21 z dn. 27-05-2021

w sprawie sposobu pokrycia straty netto Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 820/233/21 z dn. 27-05-2021

w sprawie pokrycia straty netto Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 819/233/21 z dn. 27-05-2021

w sprawie pokrycia straty netto Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 818/233/21 z dn. 27-05-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 817/233/21 z dn. 27-05-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej
Uchwały zarządu