Uchwały zarządu

Nr 2049/196/20 z dn. 31-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2020 rok

więcej

Nr 2048/196/20 z dn. 31-12-2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.

więcej
Uchwały zarządu