Uchwały zarządu

Nr 2047/195/20 z dn. 29-12-2020

w sprawie powołania osoby do Rady Nadzorczej spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.

więcej

Nr 2046/195/20 z dn. 29-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego podziału pomocy finansowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

więcej

Nr 2045/195/20 z dn. 29-12-2020

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 24/2020/RF-I-SE.433.4.13.2020.EA z dnia 22 października 2020 r.

więcej

Nr 2044/195/20 z dn. 29-12-2020

w sprawie Zasad postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2021 roku

więcej

Nr 2043/195/20 z dn. 29-12-2020

w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie 3 programów polityki zdrowotnej

więcej

Nr 2042/195/20 z dn. 29-12-2020

w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce

więcej

Nr 2041/195/20 z dn. 29-12-2020

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu

więcej

Nr 2040/195/20 z dn. 29-12-2020

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy darowizny, której przedmiotem jest mienie ruchome Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zlokalizowane w Jantarze przy ul. Morskiej 5

więcej

Nr 2039/195/20 z dn. 29-12-2020

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom do protokolarnego odbioru nieruchomości będącej przedmiotem umowy najmu

więcej

Nr 2038/195/20 z dn. 29-12-2020

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2021 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego oraz jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa

więcej
Uchwały zarządu