Uchwały zarządu

Nr 1966/193/20 z dn. 16-12-2020

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.

więcej

Nr 1965/193/20 z dn. 16-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2020 rok

więcej

Nr 1964/193/20 z dn. 16-12-2020

w sprawie planu dochodów i planu wydatków Województwa Mazowieckiego
na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej
Uchwały zarządu