Uchwały zarządu

Nr 1910/190/20 z dn. 08-12-2020

w sprawie „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2021 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020”

więcej

Nr 1909/190/20 z dn. 08-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1908/190/20 z dn. 08-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego podziału pomocy finansowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1907/190/20 z dn. 08-12-2020

w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Mazowieckiego w projekcie pt.: „Regiony Rewitalizacji”, polegającym na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

więcej

Nr 1906/190/20 z dn. 08-12-2020

w sprawie podziału kwot środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego przeznaczonych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2021

więcej

Nr 1905/190/20 z dn. 08-12-2020

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwał Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. i upoważnienia do ich podpisania

więcej

Nr 1904/190/20 z dn. 08-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1903/190/20 z dn. 08-12-2020

w sprawie nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku położonego przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 2823/2 

więcej

Nr 1902/190/20 z dn. 08-12-2020

w sprawie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Wólce Domaniowskiej, gm. Przytyk

więcej

Nr 1901/190/20 z dn. 08-12-2020

w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Ceglanej w Komorowie

więcej
Uchwały zarządu