Uchwały zarządu

Nr 1593/174/20 z dn. 14-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

więcej

Nr 1592/174/20 z dn. 14-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 1591/174/20 z dn. 14-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych

więcej

Nr 1590/174/20 z dn. 14-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 1589/174/20 z dn. 14-10-2020

w sprawie planu dochodów i planu wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej
Uchwały zarządu