Uchwały zarządu

Nr 1588/173/20 z dn. 13-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 47/1, nr 47/3, nr 50 z obrębu 3-11-47

więcej
Uchwały zarządu