Uchwały zarządu

Nr 1577/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Szydłowiec, gmina Szydłowiec

więcej

Nr 1576/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1575/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Czarnolesie

więcej

Nr 1574/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Radomiu przy ulicy Rynek 11

więcej

Nr 1573/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rozbiórkę obiektu budowlanego

więcej

Nr 1572/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na zawarcie umowy najmu części nieruchomości

więcej

Nr 1571/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu Sp. z o.o. na zawarcie umowy określającej warunki udostępnienia nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie w celu wykonania prac geologicznych

więcej

Nr 1570/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie umowy współpracy na rzecz wdrożenia programu lojalnościowego będącego pilotażem Projektu CE1307 YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”

więcej

Nr 1569/172/10 z dn. 12-10-2020

w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu destruktu asfaltowego

więcej

Nr 1568/172/20 z dn. 12-10-2020

w sprawie przekazania Gminie Szydłowo destruktu asfaltowego

więcej
Uchwały zarządu