Uchwały zarządu

Nr 1353/162/20 z dn. 11-09-2020

w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Mazowieckiego w projekcie pt.: „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” w III konkursie w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG oraz zawarcie umowy konsorcjum

więcej
Uchwały zarządu