Uchwały zarządu

Nr 1853/96/19 z dn. 31-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2019 rok

więcej

Nr 1852/96/19 z dn. 31-12-2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

więcej

Nr 1851/96/19 z dn. 31-12-2019

w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 rok kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu