Uchwały zarządu

Nr 231/11/18 z dn. 27-12-2018

w sprawie upoważnienia do wydawania upoważnień do podejmowania wszelkich czynności związanych z weryfikacją wydatków ponoszonych przez Instytucje wykonujące czynności zastrzeżone dla beneficjenta Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 230/11/18 z dn. 27-12-2018

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

więcej

Nr 229/11/18 z dn. 27-12-2018

w sprawie upoważnienia do podpisania potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o przelewie praw z Umowy Rocznej na rok 2019 w ramach Umowy Wsparcia dotyczącej projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

więcej

Nr 228/11/18 z dn. 27-12-2018

w sprawie umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

więcej

Nr 227/11/18 z dn. 27-12-2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim dotyczącej zorganizowania i dotowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 9 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.

więcej

Nr 226/11/18 z dn. 27-12-2018

w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Chmielnej 33

więcej

Nr 225/11/18 z dn. 27-12-2018

w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Okulickiego 9

więcej

Nr 224/11/18 z dn. 27-12-2018

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach, na zawarcie kolejnej umowy najmu

więcej

Nr 223/11/18 z dn. 27-12-2018

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do występowania do Ministerstwa Cyfryzacji o udostępnianie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów

więcej

Nr 222/11/18 z dn. 27-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2018 r., na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”

więcej
Uchwały zarządu