Uchwały zarządu

Nr 203/10/18 z dn. 20-12-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

więcej

Nr 202/10/18 z dn. 20-12-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki opadami dla województwa mazowieckiego 2024

więcej

Nr 201/10/18 z dn. 20-12-2018

w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 200/10/18 z dn. 20-12-2018

w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych

więcej

Nr 199/10/18 z dn. 20-12-2018

w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2019 rok

więcej

Nr 198/10/18 z dn. 20-12-2018

w sprawie opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej

Nr 197/10/18 z dn. 20-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinasowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych

więcej

Nr 196/10/18 z dn. 20-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 195/10/18 z dn. 20-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2018 rok

więcej

Nr 194/10/18 z dn. 20-12-2018

w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej
Uchwały zarządu