Uchwały zarządu

Nr 158/8/18 z dn. 12-12-2018

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej
Uchwały zarządu