Uchwały zarządu

Nr 157/7/18 z dn. 11-12-2018

w sprawie porozumienia z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie dotyczącego określenia zasad współdziałania przy realizacji i finansowaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2019 roku

więcej

Nr 156/7/18 z dn. 11-12-2018

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

więcej

Nr 155/7/18 z dn. 11-12-2018

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

więcej

Nr 154/7/18 z dn. 11-12-2018

w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017 rok kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 153/7/18 z dn. 11-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Mazowieckiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych mienia ruchomego

więcej

Nr 152/7/18 z dn. 11-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny Muzeum Romantyzmu w Opinogórze mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 151/7/18 z dn. 11-12-2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 150/7/18 z dn. 11-12-2018

w sprawie odszkodowań za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 149/7/18 z dn. 11-12-2018

w sprawie odszkodowania za pomniejszenie powierzchni nieruchomości objętej scaleniem i podziałem, niezbędnej do wydzielenia działek gruntu pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 148/7/18 z dn. 11-12-2018

w sprawie przyznania odszkodowania za pomniejszenie powierzchni nieruchomości objętej scaleniem i podziałem, niezbędnej do wydzielenia działek gruntu pod drogę wojewódzką

więcej
Uchwały zarządu