Uchwały zarządu

Nr 94/6/18 z dn. 06-12-2018

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy w sprawie prowadzenia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jako wspólnej, samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)”

więcej
Uchwały zarządu