Uchwały zarządu

Nr 1357/367/18 z dn. 24-08-2018

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej
Uchwały zarządu