Uchwały zarządu

Nr 1019/349/18 z dn. 21-06-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 1018/349/18 z dn. 21-06-2018

w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej
Uchwały zarządu