Uchwały zarządu

Nr 209/312/18 z dn. 29-01-2018

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 208/312/18 z dn. 29-01-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 207/312/18 z dn. 29-01-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 206/312/18 z dn. 29-01-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 205/312/18 z dn. 29-01-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 204/312/18 z dn. 29-01-2018

w sprawie konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego, pn.: „Smak ekologicznej żywności” dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VII oraz uczniów gimnazjów klas II-III z terenu Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 203/312/18 z dn. 29-01-2018

w sprawie „Programu upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt w województwie mazowieckim na lata 2018 – 2021”

więcej

Nr 202/312/18 z dn. 29-01-2018

w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku w rejonie ulic Piłsudskiego, Kurnakowicza i Krasińskiego

więcej

Nr 201/312/18 z dn. 29-01-2018

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Treblince gm. Małkinia Górna, będącej w wieczystym użytkowaniu Województwa Mazowieckiego, na rzecz Gminy Małkinia Górna

więcej

Nr 200/312/18 z dn. 29-01-2018

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy, aneksów zmieniających umowę oraz rozwiązania umowy w imieniu Województwa Mazowieckiego z Uniwersytetem Warszawskim – liderem Konsorcjum „W Dialogu”, na przekazanie licencji do wykorzystywania utworów projektu „W Dialogu” w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)

więcej
Uchwały zarządu