Uchwały zarządu

Nr 2089/305/17 z dn. 29-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

więcej

Nr 2088/305/17 z dn. 29-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2017 rok

więcej

Nr 2087/305/17 z dn. 29-12-2017

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

więcej
Uchwały zarządu