Uchwały zarządu

Nr 2020/302/17 z dn. 18-12-2017

w sprawie rozpatrzenia wniosków Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie dotyczących zmiany uchwały nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023

więcej

Nr 2019/302/17 z dn. 18-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

więcej

Nr 2018/302/17 z dn. 18-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Mazowieckiego w pierwszym konkursie na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

więcej

Nr 2017/302/17 z dn. 18-12-2017

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.30) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 2016/302/17 z dn. 18-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 2015/302/17 z dn. 18-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 2014/302/17 z dn. 18-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 1.2]

więcej

Nr 2013/302/17 z dn. 18-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 2012/302/17 z dn. 18-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 1.1]

więcej

Nr 2011/302/17 z dn. 18-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [kwoty ryczałtowe]

więcej
Uchwały zarządu