Uchwały zarządu

Nr 1992/302/17 z dn. 11-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 1928/300/17 z dn. 11-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

więcej

Nr 1927/300/17 z dn. 11-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2039

więcej

Nr 1926/300/17 z dn. 11-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku

więcej

Nr 1925/300/17 z dn. 11-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

więcej

Nr 1924/300/17 z dn. 11-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039

więcej

Nr 1923/300/17 z dn. 11-12-2017

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

więcej
Uchwały zarządu