Uchwały zarządu

Nr 1922/298/17 z dn. 05-12-2017

w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej stawki procentowej oraz opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Mińsku Mazowieckim

więcej

Nr 1921/298/17 z dn. 05-12-2017

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1920/298/17 z dn. 05-12-2017

w sprawie odszkodowania za pomniejszenie nieruchomości o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod drogę wojewódzką w J. w wyniku scalenia i podziału nieruchomości

więcej

Nr 1919/298/17 z dn. 05-12-2017

w sprawie odszkodowań za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 1918/298/17 z dn. 05-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na wynajem pomieszczeń w budynkach przy Al. Jana Pawła II 120 i 120 A

więcej

Nr 1917/298/17 z dn. 05-12-2017

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Prażmów na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przewidziane w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 722 oraz umowy w tej sprawie

więcej

Nr 1916/298/17 z dn. 05-12-2017

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ulicy X

więcej

Nr 1915/298/17 z dn. 05-12-2017

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Medycznej w Płocku, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz Energa – Operator S.A.

więcej

Nr 1914/298/17 z dn. 05-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Warszawie przy ul. Koszykowej 79a

więcej

Nr 1913/298/17 z dn. 05-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu wydania nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska, gm. Łochów oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 4/1 i nr 5/10

więcej
Uchwały zarządu