Uchwały zarządu

Nr 1879/297/17 z dn. 04-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom na zakup ubrań specjalistycznych ochronnych i sprzętu specjalistycznego dla OSP

więcej
Uchwały zarządu