Uchwały zarządu

Nr 1495/277/17 z dn. 28-09-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 1494/277/17 z dn. 28-09-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinasowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych

więcej

Nr 1493/277/17 z dn. 28-09-2017

w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

więcej
Uchwały zarządu