Uchwały zarządu

Nr 2061/208/16 z dn. 20-12-2016

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce

więcej

Nr 2060/208/16 z dn. 20-12-2016

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

więcej

Nr 2059/208/16 z dn. 20-12-2016

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 2058/208/16 z dn. 20-12-2016

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

więcej

Nr 2057/208/16 z dn. 20-12-2016

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

więcej

Nr 2056/208/16 z dn. 20-12-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego inwestycyjnego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

więcej

Nr 2055/208/16 z dn. 20-12-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz udzielenie pełnomocnictwa spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 2054/208/16 z dn. 20-12-2016

w sprawie opinii do wniosku dotyczącego wykonania prac obejmujących przebudowę zapory bocznej Jordanów – Tokary – Radziwie w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa dwóch zapór bocznych Zbiornika Włocławskiego: zapory w Nowym Duninowie, zapory Jordanów – Tokary – Radziwie oraz makroniwelacji w czaszy zbiornika”

więcej

Nr 2053/208/16 z dn. 20-12-2016

w sprawie przekazania Gminie Łyse kostki brukowej

więcej

Nr 2052/208/16 z dn. 20-12-2016

w sprawie przekazania Miastu Sierpc destruktu asfaltowego

więcej
Uchwały zarządu