Uchwały zarządu

Nr 1934/203/16 z dn. 30-11-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o dotację oraz podpisanie umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej dofinansowania zadania: „Katalog wydawnictw muzycznych XIX – XX w. znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – kontynuacja”, realizowanego przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu