Uchwały zarządu

Nr 174/9/14 z dn. 31-12-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

więcej

Nr 173/9/14 z dn. 31-12-2014

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

więcej
Uchwały zarządu