Uchwały zarządu

Nr 117/5/14 z dn. 16-12-2014

w sprawie przyjęcia i poddania konsultacjom projektu „Programu rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim”

więcej

Nr 116/5/14 z dn. 16-12-2014

w sprawie przyjęcia i poddania konsultacjom projektu „Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim”

więcej

Nr 115/5/14 z dn. 16-12-2014

w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2015 rok

więcej

Nr 114/5/14 z dn. 16-12-2014

w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

więcej

Nr 113/5/14 z dn. 16-12-2014

w sprawie aktualizacji „Rocznego planu działań informacyjno – promocyjnych na rok 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013”

więcej

Nr 112/5/14 z dn. 16-12-2014

w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy o realizację pilotażu „Partnerstwo dla pracy”

więcej

Nr 111/5/14 z dn. 16-12-2014

w sprawie wypowiedzenia stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 11A

więcej

Nr 110/5/14 z dn. 16-12-2014

w sprawie wypowiedzenia stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Kopernika 5

więcej

Nr 109/5/14 z dn. 16-12-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wypowiedzenia stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Solec 24

więcej

Nr 108/5/14 z dn. 16-12-2014

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 22 i 25 wraz z udziałami w lokalach niemieszkalnych Nr 34 i 35 znajdujących się w budynku przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie - Jeziornie oraz zakupu ogłoszenia prasowego

więcej
Uchwały zarządu