Uchwały zarządu

Nr 77/4/14 z dn. 15-12-2014

w sprawie zatwierdzenia treści umowy dotacji celowej Nr 1/2014r/RPO/17

więcej

Nr 76/4/14 z dn. 15-12-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej

Nr 74/4/14 z dn. 15-12-2014

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039

więcej
Uchwały zarządu