Uchwały zarządu

Nr 1577/398/14 z dn. 25-11-2014

w sprawie aneksu  nr 1 do umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie Michałowice - Osiedle, gmina Michałowice

więcej

Nr 1576/398/14 z dn. 25-11-2014

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Grzmiącej przy Al. Lipowej 11A w gminie Żabia Wola

więcej

Nr 1575/398/14 z dn. 25-11-2014

w sprawie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży nieruchomości położnej w Pruszkowie w rejonie ulic Kaczanowskiego i Sadowej oraz ulicy Partyzantów

więcej

Nr 1574/398/14 z dn. 25-11-2014

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

więcej

Nr 1573/398/14 z dn. 25-11-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2014 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

Nr 1572/398/14 z dn. 25-11-2014

w sprawie zatwierdzenia „Programu działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie na 2015 rok”

więcej

Nr 1571/398/14 z dn. 25-11-2014

w sprawie zatwierdzenia „Planu finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie na 2015 rok”

więcej

Nr 1570/398/14 z dn. 25-11-2014

w sprawie zatwierdzenia „Planu finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie po zmianach na 2014 rok”

więcej

Nr 1569/398/14 z dn. 25-11-2014

w sprawie zorganizowania XI edycji „Konkursu - zbiórka makulatury” dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1568/398/14 z dn. 25-11-2014

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.”

więcej
Uchwały zarządu